انتقال آنلاين وجه كارت به كارت

شماره حسابهاي فروتل

حساب سيبا بانك ملي به نام رضا علائي

شماره حساب: 0102497433007

شماره كارت سيبا: 6037-9918-6999-3570

حساب سپهر بانك صادرات به نام رضا علائي

شماره حساب: 0301117391006

شماره كارت سپهر: 6037-6911-1839-5862

دارندگان کارت های بانکی زیر می توانند به صورت آنلاین کارت به کارت کنند. پس از واريز وجه ، مشخصات واريز را حتماً به پشتيباني فروتل اعلام نمائيد.

شرکت تنها و تنها در ازای واریز وجه به حساب های اعلامی توسط خود شرکت که در سایت رسمی و نیز در پنل فروتل درج گردیده، مسئولیت داشته و متعهد می باشد. بدیهی است پرداخت هر گونه وجهی به افراد حقیقی یا حقوقی و یا انجام هر نوع واریزی بجز حساب های فروتل و تحت هر عنوانی، قابل قبول نبوده و شرکت در ازای انجام آن هیچ مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.